מצערת ויטורצי

מאוד איכותית ויושבת באופן מושלם על היד

כפתור כיבוי מנוע מוגבה למניעת כיבוי מנוע לא רצוי

ניתן לקבל מצערת ליד ימין או ליד שמאל

PPGextreme   -   Email: info@ppgextreme.com -  Tel:+972-50-2822828  -  Ashdod ,Israel