כולם זקוקים למלאך ... למרות שאף אחד לא רוצה להשתמש בהם.

? איזה מצנח חירום אתה רוצה

PPGextreme   -   Email: info@ppgextreme.com -  Tel:+972-50-2822828  -  Ashdod ,Israel