Trekk

Trekk

מסגרת שמתאימה לכל סוגיי מנועי הממר שיש כיום בעולם קטנים וגדולים כאחד

המסגרת מתקפלת לחלקים קטנים הניתנים להכנסה למזוודה

המסגרת מאוד חזקה וקלה במיוחד ועשוייה מאלומינים תעופתי

כל החלקים נצבעים בצבע איכותי ונכנסים לתנור

קשת המסגרת חלקה מאוד בכדיי למנוע תפיסה או חיכוך של המייתרים

מגיעה במידות שונות ובהתאמה לפרופלורים במידות שונות

ניתן להרכיב למסגרת זרועות קבועות או זרועות לניהוג גוף וסוגים שונים

PPGextreme  -  Email: info@ppgextreme.com - Tel:+972-50-2822828 -  Ashdod ,Israel