Lite

LITE

מסגרת שמתאימה לכל סוגיי מנועי הממר שיש כיום בעולם קטנים וגדולים כאחד

המסגרת מתפרקת ל-3 חלקים  לצורך אכסון קל או שינוע של הכלי

המסגרת מאוד חזקה וקלה במיוחד ועשוייה מאלומינים תעופתי

כל החלקים נצבעים בצבע איכותי ונכנסים לתנור

קשת המסגרת חלקה מאוד בכדיי לאפשר תפיסה או חיכוך של המייתרים

מגיעה במידות שונות ובהתאמה לפרופלורים במידות שונות

ניתן להרכיב למסגרת את רוב הזרועות קבועות או זרועות לניהוג גוף

PPGextreme  -  Email: info@ppgextreme.com - Tel:+972-50-2822828 -  Ashdod ,Israel