שמן סיכה למנועי 2 פעימות

שמן מנוע 2 פעימות

סילקוליין, מוטול 800

Silkolene Comp2 Plus 2T Oil 1L

PPGextreme   -   Email: info@ppgextreme.com -  Tel:+972-50-2822828  -  Ashdod ,Israel