קסדות פרמוטור איכותיות כולל מערכת שמע -אוזניות,מיקרופון ,כבל למכשיר הקשר

PPGextreme   -   Email: info@ppgextreme.com -  Tel:+972-50-2822828  -  Ashdod ,Israel