בטוחים ואמינים ואיכותיים, VITTORZI מנועי

מהטובים מבחינת יחס כוח משקל

 

המנועים מיוצרים באיטליה, תוך שימוש בחומרים איכותיים ותעופתיים מטכנולוגיות החדישות בכל הזמינים   PARAMOTOR במגזר של מנועי

 

 

Air-Conception מנועי

מנועים בעלי כוח דחף חזק מאוד

ומשקל קל מאוד

Nitro 200

Tornado 280

PPGextreme   -   Email: info@ppgextreme.com -  Tel:+972-50-2822828  -  Ashdod ,Israel