Kangook רתמת הצפה

 

הרתמה בנוייה באופן ארגונומי למסגרות מנועי רחיפה ומיועדת לתת מענה למקרה בו הטייס נוחת נחיתת חירום במים

פריט בטיחות מדרגה ראשונה לטיסות בקרבת מים

לרתמה מסופק בלון גז הניתן להחלפה

רתמת הצפה הצילה מאות טייסי מצנחי רחיפה מטביעה

 

הוספנו תכונת בטיחות על האפוד שלנו על ידי שסתום שחרור הלחץ כך אתה מצמצם את סיכון ניפוח יתר של החליפה

 משלב את כל התכונות שאתה צריך עם מערכת הפעלה אוטומטית שמפעילה בעת הזנת המים בתוך 3 שניות באמצעות מחסנית גז

ריתמת ציפה זו מתנפחת יותר מרתמות ציפה אחרות שיש בשוק כיום

  יש מספר נקודות קשירה לאבטחה נוספת

 העיצוב הקומפקטי הופך אותה לרכיב נוח כך שהרתמה כלל לא מפריעה לטייס , מחוברת על המסגרת שלך במהלך כל טיסה, ובתקווה שהטייס לא ישתמש בה לעולם, אולם במקרה של כניסה למים כאשר יש לך ריתמת ציפה אתה יכול להנצל מטביעה

מערכת זו מתנפחת במהירות וללא סיוע ומאפשרת לך זמן לשבת ולחכות לסיוע ,להשתחרר לאט מן הרתמה או להתיר את עצמך

PPGextreme   -   Email: info@ppgextreme.com -  Tel:+972-50-2822828  -  Ashdod ,Israel