תדר טלפון אות קריאה
118.4 04-6926211 פלוטו
119.15   פלוטו
126.9 050-5285465 קרית שמונה
118.45 04-6937272 ראש פינה
123.4 04-6511320 רמת דוד
133 04-8729361 חיפה
128.6 052-3441059 מגידו
122.2 09-9504745 הרצליה
122.55 03-6907332 דב (ראשי)
132.1 03-9710420 בן גוריון -מגדל
132.5   בן גוריון ATIS
118.8 02-5830372 ירושלים
135.55 03-6936246 פלמחים
129.05 08-8684321 תל נוף
125.75 08-8576320 חצור
120.15 08-6501402 נבטים
122.5 08-6434810 שדה תימן
118.6 08-9906320 חצרים (קדם)
120.75 054-4762537 ערד
129.9 08-6359420 עובדה
132.7 08-6502334 פיקוח דרום – חגב
133.4 08-6502328 פיקוח דרום – חגב
122.7 08-6505669 רמון
121.8 08-6363805 אילת
119 08-6363804 אילת משני
122.55 054-5818883 מצדה
  052-5693110 מצדה
123.7   אז"מ
143.563   ממ"ג
PL 151.4   ממ"ג
122.5   דאונים
129.15 04-6391068 צנחנים הבונים
127.4   חי"א כללי
121.5   מצוקה

PPGextreme   -   Email: info@ppgextreme.com -  Tel:+972-50-2822828  -  Ashdod ,Israel